NOWE ŻYCIE ZĘBÓW PANA ALEKSANDRA

Po 20 latach noszenia protezy zębowej, Pacjent zdecydował się na inne rozwiązanie. Wykonaliśmy: implantację w żuchwie, a następnie w szczęce. W okresie gojenie podniesiona została zatoka metodą otwartą. Następnie założenie mostu metodą All-on-4. Prawda, że pięknie?